Skupina B – osobní automobil

Skupina B – osobní automobil

osobní automobil

Teorie

 • 18 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 2 hodiny: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 10 hodin: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2 hodiny: výuka zdravotnické příprav
 • 4 hodiny: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 28 hodin: výcvik v řízení vozidla (3 etapy) včetně nácviku kritických situací
 • 2 hodin: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Cena

 • Učebnice + výukové CD v ceně.
 • Cena je uvedena včetně DPH 21%.

19500,- Kč   klasický kurz, délka výcviku 2-3 měsíce(manuál)

19500,- Kč  klasický kurz, délka výcviku 2-3 měsíce(automat)

26000,- Kč  rychlokurz ( zakončení kurzu včetně závěrečné zkoušky do 30ti dnů) manuál, automat

5000,- Kč   vrácení řidičského oprávnění po vybodování  sk. B, každá další skupina 1000,-Kč

600,-  Kč    kondiční jízda (45 minut)

4500,- Kč    výuka teorie (38 hodin)

15000,- Kč  výuka praktického výcviku (28 hodin)

(ceny platné od 01.01.2024)

 

 

Řidičské oprávnění skupiny B

opravňuje k řízení motorových vozidel do celkové hmotnosti 3,5 tuny a max. počtu 8 pasažérů plus řidič (případně s přívěsem do 750 kg, pokud celková hmotnost jízdní soupravy nepřekročí 3,5 tuny). Dále opravňuje k řízení traktorů a samojízdných pracovních strojů o maximální přípustné hmotnosti do 3,5 tuny.

Výcvik v autoškole OMEGA

Délka výcviku závisí na schopnostech žadatele (běžně měsíc až dva). Individuální zrychlený výcvik je možné stihnout za 16 dní. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč se objednává na jízdní hodiny dle svých časových možností, může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně.

Naši instruktoři se vždy snaží o maximální možnou přípravu uchazeče pro účast v silničním provozu.

Podmínky pro přijetí do výcviku

 • věk 18 let (v den ukončení výcviku)
 • zdravotní způsobilost
 • platná žádost o řidičské oprávnění
 • trvalý nebo přechodný pobyt v České republice
 • žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů nebo není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

Zkouška

Závěrečné zkoušky se obvykle skládají v naší autoškole. Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní + stvrzenku poplatku magistrátu. Zkoušky jsou rozděleny do 2 částí:

 • zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1 test)
 • zkouška z praktické jízdy
 • Škoda Auto
 • Asociace autoškol ČR
 • ASAS
 • Ústecký kraj
 • Sopko