Skupina D – motorová vozidla pro přepravu více jak 16 osob

Skupina D – motorová vozidla pro přepravu více jak 16 osob

motorová vozidla pro přepravu více jak 16 osob

Teorie

 • 10 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 12 hodin: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 10 hodin: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2 hodiny: výuku zdravotnické příprav
 • 4 hodiny: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 14 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Cena

 • Učebnice + výukové CD v ceně.
 • Cena je uvedena včetně DPH 21%.

24000,- Kč

Rozšíření z B na D
36000,- Kč

 • Učebnice + CD v ceně.
 • Cena je uvedena včetně DPH 21%.
 • profesní způsobilost řidiče v rozsahu 140 h. 17000,- Kč včetně DPH
 • profesní způsobilost řidiče v rozsahu 280 h. 22000,- Kč včetně DPH
 • profesní způsobilost řidiče v rozsahu 35 h. 5000,- Kč včetně DPH

Řidičské oprávnění skupiny D

opravňuje k řízení motorových vozidel určených pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče; smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg.

Výcvik v autoškole OMEGA

Délka výcviku závisí na schopnostech žadatele (6 – 8 týdnů). Uchazeč se objednává na jízdní hodiny dle svých časových možností, může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně.

Je důležité, aby uchazeč byl po všech stránkách připraven pro účast v silničním provozu. Proto u nás dbáme na to, abyste za své peníze dostali vše, na co máte nárok:

Podmínky pro přijetí do výcviku

 • věk 24 let (v den ukončení výcviku), v případě s omezením (vstupní školení profesní způsobilosti, vozidla státních úřadů a institucí jako jsou Policie ČR, Hasiči, Vězeňská služba apod.) od 21 let
 • žadatel je držitelem skupiny B nebo C
 • zdravotní způsobilost
 • platná žádost o řidičské oprávnění
 • trvalý nebo přechodný pobyt v České republice
 • žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů nebo není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

Zkouška

Závěrečné zkoušky se obvykle skládají v prostorách magistrátu příslušného města nebo v autoškole. Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní + stvrzenku poplatku magistrátu. Zkoušky jsou rozděleny do 3 částí:

 • zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1 test)
 • zkouška z praktické jízdy
 • zkouška z ovládání a údržby vozidla (4 otázky)
 • Škoda Auto
 • Asociace autoškol ČR
 • ASAS
 • Ústecký kraj
 • Sopko