Školení řidičů

Na základě zákona číslo 247/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů provádíme:

Průkaz profesní způsobilosti řidiče

Držitel průkazu profesní způsobilosti řidiče je oprávněn řídit motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E, a nespadá do výjimky ve smyslu ustanovení § 46 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb. (např. není řidičem vozidla užívaných PČR, hasiči, celní správy, nebo není jeho hlavní pracovní náplní řízení vozidla apod.).

Výuka a výcvik

Pravidelné školení v každém roce

Žadatelé se přihlašují na pravidelné 7 hodinové školení v termínech zveřejněných na webových stránkách naší společnosti. Jedná se o jednodenní školení, jehož cílem je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Na základě požadavků je možné pravidelní školení zaměřit na oblast podnikání konkrétné společnosti (přeprava nadrozměrných nákladů apod.).

Pravidelné školení v posledním roce platnosti profesní způsobilosti řidiče
– Délka kurzu je závislá na schopnostech žadatele vykonat předepsanou výuku v délce 35 hodin (zpravidla 14 dnů až 1 měsíc).

Vstupní školení
– Délka školení je závislá na schopnostech žadatele vykonat předepsanou výuku v délce 140 hodin základního školení.

Rozšíření skupiny
– Délka školení je závislá na schopnostech žadatele vykonat předepsanou výuku v délce 45 hodin.

Podmínky pro přijetí do výcviku

 • platný řidičský průkaz
 • v případě pravidelného školení platný průkaz profesní způsobilosti řidiče
 • držitel řidičského oprávnění pro danou skupinu C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E
 • nebo účastník výuky a výcviku pro získání příslušné skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E

Zkouška

Závěrečné zkoušky se obvykle skládají v prostorách magistrátu příslušného města nebo v autoškole. Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní + stvrzenku poplatku magistrátu. Zkoušky jsou rozděleny do 2 částí:

 • zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1 test)
 • zkouška z praktické jízdy
 • Škoda Auto
 • Asociace autoškol ČR
 • ASAS
 • Ústecký kraj
 • Sopko